Prohlášení o ochraně osobních údajů

Shromažďujeme, zpracováváme a používáme vaše údaje pouze v rámci zákonných ustanovení.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí výhradně pro používání námi nabízených internetových stránek. Neplatí pro internetové stránky jiných poskytovatelů služeb, na které pouze odkazujeme linkem.

Při používání našich stránek zůstanete v anonymitě, pokud nám dobrovolně svoje osobní údaje nedáte k dispozici. Osobní údaje budou shromažďovány pouze tehdy, bude-li to pro používání na internetové stránce nabízených výkonů, obzvláště formulářové nabídky, nutné.

S vámi nám k dispozici poskytnutými údaji bude nakládáno přísně důvěrně. Bez vašeho výslovného souhlasu nepředáme žádné osobní údaje dále, pouze v tom případě, že k tomu budeme povinováni právně. Upozorňujeme však na to, že při sdělování dat po internetu může dojít k tomu, že se s nimi může seznámit třetí osoba nebo je zfalšovat.

Pokud nás o to požádáte, poskytneme vám náhled na vámi uložená data, popřípadě je vymažeme. Budete-li chtít data upravit, smazat nebo do nich nahlédnout, postačí k tomu dopis na adresu, uvedenou v oddíle Impressum.

Navigation