Graessner – Váš servisní partner

Vedle výroby a prodeje převodovek s kuželovým soukolím vám nabízíme rozsáhlý servis v oblasti techniky pohonů.

K opravám převodovek náleží u nás samozřejmě předcházející poradenství a důkladná inspekce převodovky, při které zjistíme škody a určíme stav. Demontáž a montáž převodovky je přitom přirozeně součástí servisního výkonu! Náhradní díly, které budou zapotřebí při opravě převodovky, obdržíte od nás nebo od našich partnerů.

Kromě toho předáváme naše znalecké vědomosti dále a provádíme též školení na téma převodovek s kuželovými soukolími. V případě potřeby dalších informací jsme vám ochotně k dispozici!

Firma Graessner vaši převodovku zase uvede do provozu!

Poradenství

Máte dotazy k vašim převodovkám? Například ohledně mazacích látek, k množství náplně? Potřebujeme ventilaci nebo odvětrání?

Na co je třeba dbát při výměně ložisek a na co při výměně těsnících kroužků hřídele? Musí se na něco dbát během uvádění v činnost? Potřebujete tipy pro opravu?

Informace o vůlích v ozubení, ložiskových vůlích, seřízení záběrového pole? Prosíme, zavolejte nám.

GEARFOX – jednoduchá, rychlá a bezpečná

K správné volbě a dimenzování vaší převodovky.
Hnací technika podléhá již mnoho let neustálým změnám,
které jsou poháněny technickým vývojem a inovacemi. K
splnění komplexních technických úkolů v průmyslu se musí
kompletní koncepty strojů rychle a bezpečně adaptovat
a nově vykalkulovat. Pouze s vhodnými řešeními pomocí
softwaru jsou dnes technici schopní spravovat toto množství
parametrů, aby z nich vyvinuli solidní řešení.
Vlastní projektový software Gearfox, vyvinutý firmou
Graessner a založený na bázi internetu, umožňuje uživatelům
nadstandardní analýzy až po podrobné kalkulace součástek.
Cíl přitom spočívá v jednoduché, bezpečné a rychlé kalkulaci
aplikací v hnací technice a v správném dimenzování zvolených
součástek.


PLUSY FIRMY GEARFOX
- Není potřebná instalace
- Software na bázi internetu
- Životnost ložisek
- Síly ozubení
- Stupně účinnosti
- Aplikační momenty a počty otáček
- Setrvačné momenty
- Axiální a radiální síly
- Pohybové cykly
kvadratické, kubické, kvartové a kvintové
- Master-Slave kalkulace
- Výpočet tepla
- Asistence při volbě převodovky
- Doplnění úrovní transmise
- Definice nových motorů

Inspekce

Inspekce

Při provozních přestávkách nebo pauzách pro provádění údržby rádi vaši převodovku zkontrolujeme. Jak vypadá povrch boků zubů?

Vyskytují se známky opotřebení? Jsou všechna těsnění dosud funkční? Lze při výměně oleje doporučit výplach převodovky?

Provádíme též sledování stavu vaší převodovky s orientací na dobu provozu a vystavíme protokol o zjištěném stavu.

Opravy

Opravy

Je-li vaše převodovka již nefunkční, pošlete ji přímo k nám. Před zahájením opravy vám nejprve pošleme nabídku.

Poté se můžete rozhodnout, zda od zprovoznění upustíte či chcete nechat opravu provést nebo se rozhodnete pro nákup nové převodovky. Pokud možno, zohledníme při tom vaše termínové požadavky.

Náhradní díly

Náhradní díly

Rádi vám pro vaše převodovky dodáme také náhradní díly.

Jako orientační pomůcku vám pošleme naše opravárenské výkresy a seznam náhradních dílů, popř. ceník náhradních dílů.

Přejete-li si cenovou nabídku s uvedením dodacích lhůt nebo chcete-li přímo objednat, prosím, obraťte se na nás.

Nouzové situace

Nouzové situace

Jestliže je třeba jednat neodkladně, prosíme, zavolejte nám. Vynasnažíme se, abychom vám poskytli nejlepší možný servis, aby vaše převodovka byla co nejdříve uvedena do provozu.

Navigation