Impressum

Graessner GmbH
Adresa:
1230 Wien,
Perfektastraße 61(OBJEKT 6)/2
Telefon:
+43 1 6992430-0
Telefax:
+43 1 6992430- 20
E-Mail:
graessnergraessner.at
Domovská stránka:
www.graessner.at
Jednatel:
Herr Ing. Karl Pfleger
Právní forma:
GmbH
Typ registrace:
Obchodní rejstřík
Registr / místo:
Handelsgericht Wien / Obchodní soud Vídeň
Číslo registrace:
FN100543h
Komora:
Wirtschaftskammer Niederösterreich / Hospodářská komora Dolní Rakousko
Dohlížecí úřad:
Magistratisches Bezirksamt des XXIII. Bezirkes / Magistrátní okresní úřad XXIII. okresu
DIČ:
ATU19449407
Rakouská hospodářská komora - zápis:
hier
IBAN:
AT452011100009403019
BIC:
GIBAATWW
DVR:
0585416
ARA:
3755

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Shromažďujeme, zpracováváme a používáme vaše údaje pouze v rámci zákonných ustanovení.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí výhradně pro používání námi nabízených internetových stránek. Neplatí pro internetové stránky jiných poskytovatelů služeb, na které pouze odkazujeme linkem.

Při používání našich stránek zůstanete v anonymitě, pokud nám dobrovolně svoje osobní údaje nedáte k dispozici. Osobní údaje budou shromažďovány pouze tehdy, bude-li to pro používání na internetové stránce nabízených výkonů, obzvláště formulářové nabídky, nutné.

S vámi nám k dispozici poskytnutými údaji bude nakládáno přísně důvěrně. Bez vašeho výslovného souhlasu nepředáme žádné osobní údaje dále, pouze v tom případě, že k tomu budeme povinováni právně. Upozorňujeme však na to, že při sdělování dat po internetu může dojít k tomu, že se s nimi může seznámit třetí osoba nebo je zfalšovat.

Pokud nás o to požádáte, poskytneme vám náhled na vámi uložená data, popřípadě je vymažeme. Budete-li chtít data upravit, smazat nebo do nich nahlédnout, postačí k tomu dopis na adresu, uvedenou v oddíle Impressum.