Polityka prywatności

Możemy gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać dane wyłącznie zgodnie z przepisami ustawowymi.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie wykorzystywania stron internetowych świadczonych przez nas. To nie ma zastosowania do stron internetowych innych dostawców usług, do których odnoszą się wyłącznie za pośrednictwem linku.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej można pozostać anonimowy, chyba że podasz nam dobrowolnie danych osobowych.

Dane osobowe są gromadzone tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do korzystania z usług oferowanych na stronie internetowej formularze. Będziemy traktować informacje podawane ściśle poufne..

Bez wyraźnej zgody nie będziemy o podanie danych osobowych, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do tego. Niemniej jednak zwracamy uwagę, że może to nastąpić w transmisji danych przez Internet, aby osoby trzecie odnotowania lub fałszują dane.

Jeśli zapytać nas, będziemy Ci wgląd w swoje dane osobowe, lub je usunąć. Jeśli chcesz poprawić, usunąć lub wyświetlić, wystarczy napisać do nas na adres podany w stopce redakcyjnej.

Aby poinformować naszych klientów o nowych produktach, itp tylko wysłać e-mail do Ciebie, jeśli podasz nam swój adres e-mail.

Navigation